MENU
AKTUALNOƚCI
DANE ADRESOWE
PRZETARGI
OBSƁUGIWANE JEDNOSTKI
PRZEPISY PRAWNE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
SZUKAJ
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
RODO
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
DEKLARACJA DOSTĘPNOƚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
     DOKUMENTY DO POBRANIA Drukuj... 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoba odpowiedzialna za treƛć: nieznana
Osoba publikująca: Admin 
Data publikacji: 2020-10-07ZaƂączniki:

 1. INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓƁ W STRZYĆ»OWIE DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 3. Oƛwiadczenie o niekaralnoƛci korzystaniu z peƂni praw publicznych