MENU
AKTUALNO艢CI
DANE ADRESOWE
PRZETARGI
OBS艁UGIWANE JEDNOSTKI
PRZEPISY PRAWNE
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKA
SZUKAJ
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
RODO
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
DEKLARACJA DOST臉PNO艢CI
DOKUMENTY DO POBRANIA
     RODO Drukuj... 

Klauzula informacyjna zgodnie z RODO
Powiatowego Zespo艂u Ekonomiczno Administracyjnego Szk贸艂 w Strzy偶owie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej "RODO" informuj膮 , 偶e:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

  Powiatowy Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 w Strzy偶owie
  ul. Mickiewicza 11,
  38-100 Strzy偶贸w,
  tel. 17 2763870,
  email: pzeasstrzyzow@gmail.com 
   
 2. Inspektorem ochrony danych jest Iwona Rokita  kontakt: na adres e-mail: iodpzeasstrzyzow@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji ustawowych zada艅 i nie b臋d膮 udost臋pniane podmiotom innym, ni偶 upowa偶nione na podstawie przepis贸w prawa.
 4. Zebrane dane b臋d膮 przechowywane przez okres wynikaj膮cy z obowi膮zuj膮cej w jednostce instrukcji kancelaryjnej.
 5. Ponadto informuj臋, 偶e:
 •  
  • posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania,
  • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do realizacji wskazanych wy偶ej cel贸w,
  • przys艂uguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, i偶  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotycz膮cych, narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane nie b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocze艣nie informuje, 偶e w celu ochrony danych przed ich utrat膮 zosta艂y wdro偶one odpowiednie procedury.


Osoba odpowiedzialna za tre艣膰: nieznana
Osoba publikuj膮ca: Admin 
Data publikacji: 2018-05-25